گچکاری و سفیدکاری ساختمان

گچ کاری
گچکاری و سفیدکاری ساختمان

 گچ کاری یا سفید کاری ساختمان از مراحل مهم نازک کاری است. گچ کاری ساده از جمله مراحل اغلب پروژه ها ساختمانی است که هم برای فضای داخلی و هم برای فضای بیرونی کاربرد دارد. اگر هنگام شنیدن نام گچکاری به یاد طرح های تزئینی سقف و نما می افتید باید بدانید که به آن گچبری میگویند. گچبری پروسه دیگری است که حتی در زمینه ملات و تخصص افراد نیز، دو شاخه متفاوت با گچ کاری است.

تعمیرات مبلمان(رنگکاری و رویه کوبی)
فهرست
Call Now Buttonبا ما تماس بگیرید